top of page
Ekibimiz

Dr. Sibel AKSU GÜNGÖR

Kültürel Farklılıklar Program Lideri

Araştırmacı Dr. Sibel Aksoy Güngör, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezuniyeti ve 15 yıllık profesyonel mimarlık kariyerinin ardından koleksiyonculuk kültürü ve biriktirme pratiği üzerine araştırmalarıyla MBA (Sanat Yönetimi-Yeditepe Üniversitesi) ve Antropoloji Doktora (Yeditepe Üniversitesi) derecelerini aldı. Beş yıl süren saha çalışmasına dayanan doktora tezi “The Collective and Individual Aspects of Idiocentric Collecting” (Biriktirmenin Kolektif ve Bireysel Yönleri) nde disiplinlerarası bir yaklaşımla bilişsel süreçler, kültür ve maddi dünya arasındaki ilişkiye odaklandı. Çeşitli üniversitelerin lisans ve lisansüstü antropoloji ve psikoloji programlarında Antropoloji Kuramı, Psikolojik Antropoloji ve Bilişsel Antropoloji dersleri verdi.

Araştırmalarını bilimsel toplantılarda sunmanın yanında akademik bilginin ulaşılabilir olması için akademi dışı çeşitli platformlarda makaleler yayınladı. Bilişsel antropolojinin dil, psikolojik antropolojinin benlik merkezli tartışmaları, niteliksel araştırma yöntemlerinin gözlem ve görüşme teknikleri ile koçluğun ortak konuları olduğunu tespit etti. 2019 yılında Aeris Coaching’den Coaching for Change Profesyonel Koçluk eğitimi aldı. Halen 2018 yılında kurduğu Puhu Araştırma ve Danışmanlık Lts. Şti.  (www.puhu.com) ile eğitim, araştırma, danışmanlık ve proje geliştirme alanlarında hizmet vermektedir. Antropoloji, psikoloji , koçluk alanlarına katkı sağlayacak disiplinlerarası  içerikler üretmekte, özellikle bilişsel süreçler ve sosyal sorunlar arasındaki ilişkiyi araştırmakta ve bu ilişkinin farkındalığı ile çözüm öneren projeler geliştirmekte, Aeris Coaching bünyesinde verdiği Cross Cultural Coaching – Kültürlerarası Koçluk eğitimi aracılığı ile de Profesyonel Koçların gelişimine katkı sağlamaktadır.

Çeşitli Yayın ve Sunumlar

  • Güngör, S.A., 1-2 Haziran, 2021, “Agenda of the Other: Alternate Encounters of Theories and Practices” 2021 ENPA Conference: Mind Embedded and Embodied – Futures of Psychological Anthropology, University of Helsinki, Online

  • Güngör, S.A., 24 Mart 2020, “The Collective and Individual Aspects of Idiocentric Collecting”, Seminer, Tasarım Araştırmaları, Salt Galata, İstanbul

  • Güngör, S.A., Ekim 2019, “Kültürel Farklılık ve Çeşitlilik, Antropolojik Yaklaşımın Esasları”, Seminer, AC (Association for Coaching) Türkiye, İstanbul

  • Güngör, S.A., October 10-11th, 2019, “Cognitive Consequences of Forced Displacement” International Migration in the 21st Century-IV. Global Education and Culture Research and Application Center, Yeditepe University, Istanbul

  • Güngör, S.A., Kasım 2018, Ekim 2016, Mart 2016 “The Collective and Individual Aspects of Idiocentric Collecting”, Seminer, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

  • Güngör, S.A., May 2016, “Idiocentric Collecting: A Physical Manifestation of Mental Processes”, 3rd International Symposium on Brain and Cognitive Science. Yeditepe University, Istanbul

  • Güngör, S.A., July 2014, “Tracking the Evidence of the Moment: The Motives of Non-systematic Collecting”, The Popular Life of Things. Material Culture(s) and Popular Processes, Conference Proceedings, University of Silesia, Sosnowiec (Poland)

  • Güngör, S.A., Nisan 2014, “Antropolojik Saha Çalışmalarında Sosyal Medya Kullanımı ve Etik Sorunlar”, Kolokyum, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul

  • Güngör, S.A., June 2011, “Tick-tack of an Old Wall Clock: A Street Observation in the Old-New Dichotomy Context”, International Interdisciplinary Social Inquiry Conference - IISIC 2012 Proceedings, Uludağ University, Bursa

  • Güngör, S.A., Temmuz 2021, “Koçluk Üzerine...”, Şubat 2021, “Eşiksellik ve Belirsizlikte Asılı Kalma Hali”, Mayıs 2020, “Sosyallik Yanılgısı”, Mart 2020, “... Ve Hep Birlikte Koştuk”, Kasım 2019, “Feministler... Ne düşünüyorlardı?”, Ağustos 2019, “Birlik Olmayı Denesek”, Şubat 2019, “Ne işimiz var burada?”, Ocak 2019, “Bedenimiz rehberimizdir”, Kasım 2018,“Belki de toplumsal cinsiyet eşitsizliği bir kadın sorunu değildir. Ne dersiniz beyler?”, Kasım 2018, “Döngünün Gücü”, Ekim 2018, “Şu İkincillik Konusu”, Eylül 2018, “Öteki”, Dijital Topuklar: Dijital Kadın Platformu,

Sibel Aksu Güngör.png
Sibel FOTO (Kişi sayfası Yan Metin).png
bottom of page