top of page
Yazılar Sayfası icon2-31.png

YAZAN: Berna Ergeç

EĞİTİMDE KOÇLUK  

AERİS Eğitimde Koçluk Programının Profesyonel Koç’a sihirli etkisi nasıl gerçekleşir? 

Bu sihirli etki profesyonel eğitim koçu ile öğrenci arasında karşılıklı güven ve gönüllülük ilişkisindeki bağı nasıl kuracağı ile ilgilidir. Programımız Eğitim Koçluğunu profesyonel meslek olarak yapmak isteyen koçlar için tasarlanmıştır. 

Profesyonel Koçların, Eğitim Koçluğunda bilgiyle donanmalarını, Öğrencilerle çalışırken dengede olmaları adına Koçluk Varlıklarını, Koçluk kimliklerini, ICF Koçluk yetkinliklerindeki becerilerini geliştirmelerini, ICF Etik kurallarına ilişkin teori ve uygulamalarda güçlenmelerini sağlar. Eğitim programımız yapılandırılmış bir Koçluk Akış Modeli üzerinden çalışarak koçluk sürecinde daha planlı ve koçluk sözleşmesi ile desteklenmiş bir şekilde süreci profesyonelce yürütmelerini desteklemektedir. 

Bu eğitimin sonunda eğitim koçları öğrencilerle çıktıkları yolculuklarında kullanabilecekleri çok sayıda araç ve teknikler ile zenginleşeceklerdir. 

AERİS Eğitimde Koçluk Programını tamamlayan profesyonel koçlarımızın Öğrenciye sihirli etkisi nasıl gerçekleşir? 

 • Güçlü sorular sorarak öğrencinin kendi çözümlerini bulmasını sağlar. 

 • Koç öğrenciye gözlemler sonucu geri bildirimlerde bulunur. 

 • Öğrenci Potansiyelini keşfederek nasıl ilerleyeceğini fark eder.

 • Öğrenci kendini tanır, potansiyelini keşfeder ve yeterliliklerini arttırır.

 • Öğrencinin aile, okul ve sosyal yaşamında pozitif yönde gelişimine katkı sağlar.

 • Öğrenci ile güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir.

 • Öğrencide iç disiplin kazanımı sağlamayı hedefler.

 • Öğrencide problemlerini fark etme - çözme yöntem becerisi gelişir.

 • Öğrencinin hedefini belirlemesi ve planlı, programlı çalışarak performansını yönetmesini destekler.

 • Öğrenci koçu, öğrencinin ihtiyaç duyduğu alanlara odaklanarak bir smokin terzisi gibi ona uygun öğrenim programını destekleyen çalışmalar yapar.

 • Koç büyük resmi görür koçluk araçları ile farkındalıkla süreci yapılandırır ve öğrencinin gelişimine sihirli katkı sağlar. 

Eğitimde Koçluk (Yazılar Sayfası).png
bottom of page