Liderlik Koçluğu
Grup Koçluğu
Takım Koçluğu
Kurum İçi Koçluk Eğitimi Ve Danışmanlığı
İç Koçlar İçin Mentorluk Ve Supervızyon
Liderlik Ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
Kurumsal Hizmetler

LİDERLİK KOÇLUĞU

Koçluk mesleğini uluslarası standartlarda ve uluslararası tanımlara uygun olarak yapan ve öğreten bir kurum olarak, ICF ve AC derneklerinin koçluk tanımlarını vererek koçluğu açıklayalım:

 

ICF International Coach Federation – Uluslararası Koçluk Federayonunun koçluk tanımı:

Koçluk, her bir bireyin gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanarak, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmak amacıyla, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

 

AC Association for Coaching koçluk tanımı:

Koçluk; bireyin iş performansını, yaşam deneyimini, özyönelimli öğrenimini ve kişisel gelişimini kolaylaştırdığı karşılıklı işbirliğini merkeze alan, sonuç odaklı ve sistematik bir süreçtir.

 

Kurum çatısı altında çalışan; bireysel liderlik, ekibe liderlik, değişime liderlik edebilme üzerine gelişim yolculuğunda olan tüm bireyler koçluk hizmetinden yararlanabilmektedir. Aeris Coaching olarak, özellikle Executive Coaching, Leadership Coaching, değişim sürecindeki kurumlarda değişimi yaşayanlara veya değişimi yönetenlere yönelik Coaching For Change, yaratıcılığa alan açmak isteyen kurumlarda Coaching For Creativity, uluslararası kurumlarda kültürlerin uyumlu çalışmasına hizmet etmek üzere, “Coaching For Culture” temaları ile koçluk hizmeti vermekteyiz...

GRUP KOÇLUĞU

 

Kurumsal bağlamda, birden fazla kişinin grup halinde koçluk aldığı çalışma şeklidir. Grup koçluğu süreci; önceden belirlenmiş periyodlarda, belirlenmiş bir grubun sürekliliğinin sağlandığı, güvene ve açıklığa dayalı bir ortamda, katılımcıların önceden tanımlanmış ihtiyaçlarına, konularına hizmet edecek bir yapıda yürütülmektedir.

 

 

TAKIM KOÇLUĞU

 

Kurumlar, bütünsel olarak hedeflerini belirleyip bu hedeflere doğru ilerlerken; istenen sonuca ulaşmada en büyük etkenin etkin, verimli ve uyumlu takımlar yaratmak olduğunu bilmektedirler.  Bu bilinçle, giderek artan bir yoğunlukla Takım Koçluğu Hizmeti talep edilmiş ve gerçek pozitif değişimler yaşandıkça Takım Koçluğu uygulaması kurumlarda yaygınlaşmıştır.

 

Takım Koçluğu; bir kurumda takım olarak nitelenen kişiler topluluğunun, daha etkin, daha verimli ve daha uyumlu bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayacak ortamın ve  ilişkilerin yaratılması için, planlı bir süreç içinde dahilinde, takım halinde koçluk almalarıdır.

 

Takım Koçluğu süreç içinde; Takımın farkındalığına ve öğrenmesine yönelik uygulamalı çalışmalar, workshoplar, oyunlar, takım koçluğu araçları, takım koçunun soruları ve yansıtmaları ile takım üyelerinin, takım dinamiklerini anlamalarına imkan vermek, gelişim alanlarını farkederek o alanlarda ilerlemelerini sağlayacak eylem planlarını belirlemeleri için gerekli ortamı hazırlamak, her uygulamada yeni kavramları paylaşmak, ihtiyaçları farkettirmek, hedeflerine doğru ilerlemelerine eşlik etmektir. Takımlarla, onların ihtyaçlarına uygun şekilde birlikte tasarlanmış bir süreç ve plan içinde çalışmalar yürütülmektedir. 

KURUM İÇİ KOÇLUK EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI  

Kurumlar, çalışan ve yöneticileri için koçluk hizmetini dışarıdan almanın yanında; kendi bünyelerinde de sisteme hizmet eden iç koçlar yetiştirme konusunda da ilerlemiş durumdalar. İç koçların çalışma biçimi “tam zamanlı olarak koçluk yapmak” olabileceği gibi “yöneticiliklerinin yanında koçluk yapmayı da işlerinin bir parçası olarak yürütmek” olabilmektedir. Kurumlar bu sistemi kurmak istediklerinde Akredite Profesyonel Koçluk Eğitimlerini kapalı gruba şirket içinde aldırmaktadırlar. Bu sistemin tam ve doğru olarak yürümesi için AERIS Coaching olarak sisteme bir bütün olarak bakmakta ve bu alanda kurumları Danışmanlık ile desteklemekteyiz.

 

Danışmanlık kapsamında:

Koçluk eğitimi katılımcılarının seçimi;

Koçluk verilecek hedef kitlenin, danışanların, seçimi;

Koç-danışan eşleştirmesi ve koçluk sürecinin akışının ve takibinin tasarlanması;

Sürecin kurum içinde faydasının gözlenmesi ve devamlılığının sağlanması gibi ihtiyaca uygun çözümler yer almaktadır.  

 

Eğitim & Mentorluk & Supervizyon kapsamında :

Akredite Profesyonel Koçluk Eğitimimizi, yönetici koçluğu, takım koçluğu gibi kurumsal alanı çok besleyen modüllerle zenginleştirerek kuruma özel kapalı gruplar halinde vermekte, Koçların süreç içinde yeni bilgilerle tazelenmesi için webinarlar yapmakta, Koçları mentorluk-supervizyon ile grup veya bireysel çalışmalarla desteklemekteyiz.

İÇ KOÇLAR İÇİN MENTORLUK VE SUPERVIZYON

Koçluk, yapısı ve etik kuralları gereği sürekli gelişme ve öğrenmeyi bünyesinde barındıran bir meslektir. Alınan eğitimler dışında en temel gelişme, mentorluk ve supervizyon süreçlerinde sağlanır. Koçluk yetkinlikleri konusunda geribildirim alarak ve konularını tartışarak destek alıyor olmak koça büyük bir katkı sağlayacaktır. Etik kurallar gereği görüşmelerin net bir gizlilik çerçevesinde yapılıyor olması İç Koçlar için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. İkilemde kalmalarına neden olan olaylar, bilgiler, duygular koçları doğal olarak iç tartışmaya götürür. Bu anlamda da mentorluk & supervizyon desteği koçun yolculuğu ve danışanlarına en iyi şekilde koçluk yapabilmesini sağlamak adına kritik bir önem taşımaktadır. Bu hizmet bireysel veya grup halinde; Akredite Koçluk eğitimi almış ve kurum içindeki görevi sadece koçluk yapmak olan profesyoneller, Akredite Koçluk eğitimi almış ve kurum içindeki mevcut görevinin yanında koçluk da yapmakta olan profesyoneller, “Koçluk Becerileri ile Liderlik” vb.. eğitimleri almış ve bu becerileri hayata geçirirken yolda kalması, geribildirim alarak ilerlemesi beklenen profesyoneller için verilebilmektedir.

 

Ayrıca, Akredite Koçluk eğitimi almış profesyonel koçlar için ICF veya AC akreditasyon süreçlerinde mentorluk & supervizyon almış olmak bir zorunluluktur. Aeris Coaching olarak bu hizmeti, ACC veya PCC seviyesinde akredite olmuş koçlar ve AC akredite Supervisorlar ile vermekteyiz. Bu da akreditasyon sürecine girmek isteyen İç Koçların derneklerce geçerli kabul edilen bir mentorluk almış olmalarını sağlamaktadır.

LİDERLİK VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

Kurumsal hayat tecrübemiz, danışmanlık, koçluk, takım koçluğu ve eğitmenlik tecrübelerimizin bileşiminden oluşan bilgi birikimimiz doğrultusunda kurumlarla, onların ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlediğimiz bir gelişim programı çerçevesinde proje bazlı uzun süreli veya net tanımlanmış ihtiyaca yönelik eğitimler vermekteyiz. İçerik, süre, uygulamalar ve takip şekli kurumun ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre netleşmektedir. Bazıları;

 

Koçluk Becerileri Eğitimi & Sahada Supervizyon

Satış Koçluğu Eğitimi & Sahada Supervizyon

 

Takım Koçluğu yaklaşımları ile; Takım Olma Eğitimi

Takım Yönetimi Eğitimi

Takımda Değişim Yönetimi Eğitimi

 

Bireysel Liderlik & Kişisel gelişim eğitimleri

Ekip yöneten orta ve üst düzey yöneticiler için, Liderlik Eğitimleri

İletişim Eğitimleri Şiddetsiz

İletişim Dili Eğitimi & Duygu ve ihtiyaçlarının farkında olma ve doğru ifade edebilme.

Konuşma Zekası Eğitimi

Liderlik Koçluğu
Grup Koçluğu, Takım Koçluğu
Kurum İçi Koçluk Eğitimi Ve Danışmanlığı
İç Koçlar İçin Mentorluk Ve Supervizyon
Bireysel Hizmetler
Koçluk
Grup Koçluğu,
Workshop & Webinar
Koçlar İçin Mentorluk Ve Supervızyon

KOÇLUK

 

Koçluk mesleğini uluslarası standartlarda ve uluslararası tanımlara uygun olarak yapan profesyonel bir profesyonel koç olarak, üyesi olduğum ICF ve AC derneklerinin koçluk tanımlarını vererek koçluğu açıklamak istiyorum.  

 

ICF International Coach Federation – Uluslararası Koçluk Federayonunun koçluk tanımı:

Koçluk, her bir bireyin gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanarak, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmak amacıyla, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

 

AC Association for Coaching koçluk tanımı:

Koçluk; bireyin iş performansını, yaşam deneyimini, özyönelimli öğrenimini ve kişisel gelişimini kolaylaştırdığı karşılıklı işbirliğini merkeze alan, sonuç odaklı ve sistematik bir süreçtir.

Değişim ve gelişim yolculuğunu koçluk eşliğinde yürütmek isteyen bireylerle, yapılandırılmış bir süreçte yol alıyoruz.

Koçluk almak istiyorsanız veya merak ediyorsanız..    

 • hakkımızda bölümünden bizle ilgili bilgileri yazılar bölmünden inceleyin, koçluk yaklaşımımıza göz atın,  

 • yazılar bölümünden koçluk ve kişisel gelişim adına yayınladığımız dokumanlara göz atın,    

 • daha fazla bilgi için hiç çekinmeyin mail atın, size ulaşalım sorularınızı telefonda cevaplayalım   

 • bir adım daha ilerlediğimizde kimya görüşmesi için buluşalım, tanışalım, sürece birlikte devam etme kararı verdiğimizde, süreci netleştirelim

 • belirlediğimiz süreçte koçluk görüşmelerini sürdürelim, değerlendirmeler yapalım ve zamanı geldiğinde sürecin sonunda kapanış ve kutlama ile koçluğu tamamlayalım.

GRUP KOÇLUĞU, WORKSHOP VE WEBINAR

 

Dönem dönem gerçekleştirdiğimiz workshop ve webinar grup koçluğu çalışmaları için sosyal medyadan bizi takip edebilirsiniz.

KOÇLAR İÇİN MENTORLUK VE SUPERVIZYON

 

Koçluk, yapısı ve etik kuralları gereği sürekli gelişme ve öğrenmeyi bünyesinde barındıran bir meslektir. Alınan eğitimler dışında en temel gelişme, mentorluk ve supervizyon süreçlerinde sağlanır.

 

Koçluk yetkinliklerinde gelişmek, etik ikilemlerle başetmek-karar vermek, tıkandığını hissettiği koçlukları için açılımı aramak-kendini değerlendirmek, gelişim alanlarını görmek, ses kaydına geri bildirim almak, yeni araçlar yaklaşımlar öğrenmek, mesleğinde ilerleyeceği yolu belirlemek, koçlukla diğer uzmanlıklarını birleştirdiği iş planını yapmak gibi bir çok konuda mentorluk ve Supervizyon desteği koçlara hizmet eder.

 

Kendini geliştirmek isteyen koçlara,

ICF akredistasyonu almak isteyen koçlara,

AC akredistasyonu almak isteyen koçlara,

MYK Koç Seviye 6 meslek belgesi almak isteyen koçlara,

Mentorluk & Supervizyon hizmetini bireysel ve/veya grup çalışmaları yaparak sunmaktayız. 

Koçluk, Grup Koçluğu, Workshop Ve Webinar
Koçlar İçin Mentorluk ve Supervizyon
Sertifika Programları
Değişim İçin Koçluk Coaching For Change  
Takım Koçluğu
Team Coaching
Practicum
Mentorluk
Mentoring

COACHING FOR CHANGE 

DEĞİŞİM İÇİN KOÇLUK

PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI

VİZYON & AMAÇ 

AERIS COACHING, DEĞİŞİM İÇİN KOÇLUK PROGRAMI’nın amacı, katılımcıları meslek olarak Profesyonel Koçluk yapabilecek bilgi, deneyim ve sertifikasyon ile donatmanın yanında, Koç Olma ve Bireysel Değişim yolculuklarına da eşlik etmektir. Program bu vizyonla tasarlanmıştır.

AERIS KOÇLUK MODELİ FARKINDALIK - DEĞİŞİM - DENGE - UYGULAMA

Koçluk Yapmak önemlidir ve daha önemlisi Koç Olmaktır.

Bu yolculuk katılımcıların farkındalıkları, değişim ve gelişimleri ile dolu bir yolculuktur ve  grupta katılımcı olan herkes bu yolculuğun eşlik edenleri ve şahitleridir.

ICF’in koçluk tanımı: Koçluk, her bir bireyin gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanarak, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmak amacıyla, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

Bu tanım çerçevesinde, kendinin ve danışanlarının gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanan, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmayı amaçlayan, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmak isteyen ve bunu nasıl yapacağını öğrenmek isteyen her yetişkin birey bu eğitimin katılımcısı olabilir. Özellikle İnsan Kaynakları Profesyonelleri, Psikologlar, Yöneticiler, İş Sahipleri, Eğitimciler, Danışmanlar, Mentorlar, Sanatçılar, yeni bir meslek edinmek isteyenler bu eğitimin katılımcıları arasındadır. 

Program sadece salon eğitimleri ile sınırlı olmayacak, okumalar, izlemeler, ödevler, online toplantılar, koçluğa geribildirim günleri ve supervizyon ile desteklenerek katılımcılara eşlik edecek yöntemlerle beslenecek, bütünsel bir öğrenme platformu yaratacaktır. Program Türkçe olarak verilecektir. Aşağıda modüllerimizi ve temel içeriklerini bulabilirsiniz.

MODÜLLER 

FUNDAMENTALS VE AWARENESS - TEMELLER VE FARKINDALIK (22 Saat)

CHANGE - DEĞİŞİM (22 Saat)

BALANCE - DENGE (21 Saat)

OBSERVED COACHING SESSIONS - UYGULAMA VE GERİBİLDİRİM (7 Saat)

Toplam 72 saat; ICF akredite Koçluk Eğitimi saati

FUNDAMENTALS & AWARENESS

TEMELLER VE FARKINDALIK

(ICF akredite Koçluk eğitimi saati : 22 saat olarak hesaplanacaktır)

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

İlk 3 gün; güvenli ve gizliliğe dayalı ortamımızı oluşturarak başlayacak ve Koçluk tanımları, temel koçluk kavramları, koçluk becerileri, meslek olarak koçluk yolculuğu ve koçluk uygulamaları ile dolu olacak. Derin Dinleme, Güçlü Soru Sorma, Direkt İletişim, Güçlü Yanlar, Değerler, Yaşam Dengesi, Değişim, Transaksiyonel Analiz, Engeller ve bütün bunlarla koçluk yaparken nasıl çalışacağınızı öğrenecek ve deneyimleyeceksiniz. Demo koçluk uygulamalarını izleyerek zenginleşeceksiniz. 

 

Aeris Coaching Koçluk Akışı 3K3S MODELİ üzerinden süreci yönetmeyi öğrenecek, ICF Etik Kuralları ve ICF Koçluk Yetkinliklerini çalışacak, ICF Profesyonel Koçluk akreditasyon sürecini anlamış olacaksınız.

 

Bu 3 günün sonunda geleceğiniz noktada; yargılamadan, iyi dinleyen, iyi soru soran, direkt iletişimle yansıtabilen, takdir eden ve bazı temel araç ve modelleri kullanabilen koç adayları olarak sınıftan ayrılacaksınız.

 

Bir sonraki modüle kadar mutlaka koçluk yapmanızı istiyor olacağız ve arada sizi ödevler ve online eğitim ile yolda tutacağız.

 

Sınıf eğitiminden 2 hafta sonra 1 saatlik online eğitim ile katılımcıların soruları cevaplanacak, ödevler ile ilgili ilerlemeler gözden geçirilecek, katılımcıların yolda kalması sağlanacaktır.

Bu modül; 3 gün üst üste 09:00 - 17:30 saatleri arasında, İstanbul - Anadolu Yakasında sınıf ortamında ve 1 saat online ortamda gerçekleştirilecektir.

CHANGE - DEĞİŞİM

(ICF akredite Koçluk eğitimi saati : 22 saat olarak hesaplanacaktır)

 

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

 

İkinci 3 günlük eğitim; “DEĞİŞİM”e dair farkındalıklar, modeller, araçlar, uygulamalar ile dolu olacak ve bütün bunlarla koçluk yaparken nasıl çalışacağınızı deneyimleyeceksiniz. Demo koçluk uygulamalarını izleyerek zenginleşeceksiniz. Koç olma yolculuğunuzda kendi değişim anlayışınız, engelleriniz, kalıplarınız ile bol bol yüzleştiğiniz, büyüdüğünüz ve bireysel gelişim yolculuğunuzda ilerlediğiniz anlar yaşayacaksınız. Öğrenme süreci, zihniyet kalıplarımız, hayaller, vizyon, değişim, eşiği aşıp değişime adım atabilme, kendi değişim modelim, değişim çarkı, zihinsel algı modeli, davranış değişim modeli, karar verme araçları-yöntemleri üzerine çokça bilgi edinecek ve bilgiler aracılığı ile bol bol koçluk uygulaması yapacaksınız.

Bu 3 günün sonunda geleceğiniz noktada; yargılamadan, iyi dinleyen, iyi soru soran, direkt iletişimle yansıtabilen, takdir eden ve bazı temel araç ve modelleri kullanabilen koçlar olma yolunda sağlam adımlarla ilerlerken, değişimi anlayabilen danışanına değişim yolculuğunda eşlik edebilen koç adaylarına dönüşmeye başlayacaksınız. Bir sonraki modüle kadar mutlaka koçluk yapmanızı istiyor olacağız ve arada sizi ödevler ve online eğitim ile yolda tutacağız.

Sınıf eğitiminden 2 hafta sonra 1 saatlik online eğitim ile katılımcıların soruları cevaplanacak, ödevler ile ilgili ilerlemeler gözden geçirilecek, katılımcıların yolda kalması sağlanacaktır.

Bu modül; 3 gün üst üste 09:00 - 17:30 saatleri arasında, İstanbul - Anadolu Yakasında sınıf ortamında ve 1 saat online ortamda gerçekleştirilecektir.

BALANCE - DENGE

(ICF akredite Koçluk eğitimi saati : 21 saat olarak hesaplanacaktır)

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

Üçüncü 3 günlük eğitim; “DENGE”ye dair farkındalıklar, modeller, araçlar, uygulamalar ile dolu olacak ve bütün bunlarla koçluk yaparken nasıl çalışacağımızı deneyimleyeceksiniz. Demo koçluk uygulamalarını izleyerek zenginleşeceksiniz. Öğrenme, Dengenin unsurları, Beden-Zihin- Ruh dengesi, Nefes, Beyin Hormonları, Sağ-sol beyin dengesi, bilinç – bilinçaltı, metaforların mesajlarını duyma ve sorma, dengenin 4D modeli, Duygular, Duyguları anlamak ve duygularla çalışmak, Şiddetsiz İletişim Modeli, Etik vaka örnekleri, Kimlik kavramı, özgüven, koç olarak yolculuğum, koç olarak özgüvenle gelecek planlarımı belirleme üzerine çalışacak ve derinleşeceksiniz.

Bu 3 günün sonunda geleceğiniz noktada; iyi dinleyen, iyi soru soran, direkt iletişimle yansıtabilen, takdir eden ve koçluk araç ve modellerini iyi şekilde kullanabilen koçlar olma yolunda büyük yol almış; farkındalıkla gelen değişimi, değişimle birlikte dengenin hareketi, yeniden dengenin kurulmasının ardındaki kavramları anlamış ve dengeye gelme yolculuğunda danışanına eşlik edebilmeyi deneyimlemiş koç adayları olarak ilerlemiş olacaksınız.

Bir sonraki modüle kadar mutlaka koçluk yapmanızı istiyor olacağız ve arada sizi ödevler ve hatırlatmalar ile yolda tutacağız.

Bu modül; 3 gün üst üste 09:00 - 17:30 saatleri arasında, İstanbul - Anadolu Yakasında sınıf ortamında gerçekleştirilecektir.

OBSERVED COACHING SESSIONS - UYGULAMA VE GERİBİLDİRİM

(ICF akredite Koçluk eğitimi saati : 7 saat olarak hesaplanacaktır) 

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

Bu son modül online olarak uygulacaktır. Katılımcılar birbirleri ile eşleştirilir. Birbirlerine online ortamda 20-25 dakika koçluk yaparlar. Eğitmen koçlukları dinler. Sürenin sonunda koça geribildirim verilir. Eğitmen ICF yetkinlikleri üzerinden yaptığı geribildirimi görüşme sonrası yazılı olarak da koça maille gönderir. Katılımcılar bu çalışma gününde bir kez danışan, bir kez de koç olurlar. Çalışma tüm gün sürer. Katılımcılar, kendi danışan veya koç oldukları seanslara katılmanın dışında isterlerse tüm gün diğer koçlukları ve geribildirimleri dinleyebilir ve bu şekilde de öğrenmeye devam edebilirler.

Aynı günün akşamında tüm grup online ortamda tekrar bir araya gelir. Katılımcılar sorularını sorar; hem o güne dair hem de dışarda deneyimledikleri koçluklarına ilişkin sorularını veya takıldıkları noktaları eğitmene yöneltirler. Bu sorular cevaplandıktan sonra günün öğrenmeleri paylaşılır, önemli noktalar tekrar vurgulanır, geribildirimin geliştirici gücü ile gün sonlandırılır.

 

Bu çalışma 3’er hafta ara ile toplam 3 kez tekrarlanır.

 

Ekibimizle ilgili bilgileri hakkımızda sayfasında bulabilirsiniz  

 

Bir sonraki Program Ocak ayında İstanbul Anadolu yakasında başlayacaktır. 

Eğitim dili Türkçe’dir.

Ücret bilgisi ve kayıt ve iptal şartları için iletişime geçiniz. 

COACHING FOR GREAT TEAMS 

TAKIM KOÇLUĞU PROGRAMI

VİZYON & AMAÇ 

Coaching for Great Teams programı, Profesyonel Koçların koçluk yetkinliklerini ve bilgilerini geliştirerek takımlara koçluk yapabilir donanıma sahip olmalarını sağlayan ICF akredite 48 CCE'li eğitimdir.

Bu programda Takım Koçluğu yapmaya dair birçok örnek görecek, uygulayacak, araçlarla donanacak ve yaşarken içselleştireceksiniz. Ve bunun yanında en önemli odaklarımızdan biri, daha iyi bir koç & iyi bir takım koçu olma yolculuğunda, kendisi ve çevresi ile ilişkilerine dair bireysel olarak farkındalıklar yaşamış, değişimler geçirmiş, yol almış, Takım Koçu olma zihniyetini ve yetkinliklerini benimsemiş bireyler olarak bu programı tamamlıyor olmanızdır.

Takım Koçluğu eğitiminde deneyimlenenler, Takım Koçunun kurumlarda takımlarla çalışmasının yanında, kendi ilişkilerine, liderliğine, eğitmenliğine, grup koçluğu yetkinliklerine, aileler ve ilişkilere koçluk yapmakla ilgili temel farkındalıklar kazanmasına, bireysel koçluğunda ilişkileri ile ilgili gündemlerle gelen danışanlarına koçluk yaklaşımlarında zenginleşmesine de hizmet edecektir.

Coaching for Great Teams Programı; takım koçluğu yetkinliklerini, araç ve modellerini öğrenmek, deneyimlemek, bilgilerini geliştirerek takımlara koçluk yapabilir donanıma sahip olmak isteyen tüm Profesyonel Koçlar için tasarlanmıştır.

MODÜLLER 

Modül 1 - TAKIM KOÇLUĞUNUN TEMELLERİ (21 Saat)

Modül 2 - TAKIM KOÇLUĞUNDA USTALAŞMA (21 Saat)

Modül 3 - TAKIM KOÇLUĞU SUPERVİZYONU (6 Saat)

Toplam 48 saat; ICF akredite CCE Koçluk Eğitimi saati

(44 saat Core Competencies + 4 saat Resource Development)

MODÜL 1 / 3 GÜN / 21 SAAT

TAKIM KOÇLUĞUNUN TEMELLERİ 

 • Takım nedir? Kavram ve felsefe olarak

 • Takım Koçluğu nedir? ne değildir?

 • Bireysel koçluk & grup koçluğu takım koçluğu benzerlikleri & farkları

 • Takım Koçunun rolü nedir? Ne değildir?

 • Takım Koçluğu Modeli & yetkinlikleri

 • Takım Koçluğu Yetkinlikleri çalışmaları & koçluk & takım koçluğu yetkinliklerimi geliştirme

 • Kendimizle, diğerleri ile ve takım ile olan ilişkimizi-ilişkileri anlama ve bu ilişkilere koçluk yapma araçları,

 • Farkındalık Araçları, Eylem Planı Araçları...

 • Teoriler, modeller, uygulamalar

 • Oyunlar

 

MODÜL 2 / 3 GÜN / 21 SAAT

TAKIM KOÇLUĞUNDA USTALAŞMA

 • Takım Koçluğu Yetkinlikleri çalışmaları

 • Kendimizle, diğerleri ile ve takım ile olan ilişkimizi-ilişkileri anlama ve bu ilişkilere koçluk yapma araçları,

 • Takım Koçluğu Değerlendirme Araçları, Farkındalık Araçları, Eylem Planı Araçları...

 • Teoriler, modeller, uygulamalar

 • Diğer eğlenceli ve öğretici oyunlar ve aktiviteler

 • Oyunları facilite edebilme & öğrenmeye dönüştürebilme

 • Koç ve eğitmen kimliklerimizden Takım Koçu kimliğine geçebilme

 • Takım Koçu olarak kişisel aksiyon planı & ekip olarak aksiyon planı yaparak günü tamamlama

 • Geribildirimlerle gelişme...

MODÜL 3 / 3 DEFA / 6 SAAT

TAKIM KOÇLUĞU SUPERVİZYONU

Supervizyon görüşmesi: Katılımcıların gerçek projelerle, başlayacakları Takım Koçlukları ile ilgili olarak hazırladıkları akış, plan, yaklaşımlara ilişkin soruların cevaplanması, uygulama ve araçlarla ilgili gerekli hatırlatmaların yapılması, plana ilişkin öneri ve geribildirimlerin paylaşılması. İlerleyen haftalarda Takım Koçlukları gerçekleştirilirken karşılaşılan sorunlar, sorular ve ihtiyaçlarla ilgili çalışma, geribildirim. İhtiyaca yönelik olarak gerekmesi halinde yeni araçlar önerilmesi, öğretilmesi. Modül 3’te yapılan 2 aya yayılmış olarak 2’şer saatlik 3 görüşme ile Takım Koçluğu Programı tamamlanır.

PRACTICUM

Aeris Coaching Practicum Programı, temel koçluk eğitimlerini tamamlamış koçların ustalaşma yolculuklarında koçluk pratiklerini yaparken, gelişerek öğrenmeye devam etmeleri amacıyla hazırlanmış bir programdır. Bu programda birlikte yaşanan deneyimler sayesinde derinleşme, emin adımlarla ilerleme, geribildirimler ve farkındalıklarla öğrenme ve yoğun bir gelişme süreci yaşanırken, eğitim alanı dışında yaptıkları koçluklarda da koçların ilerlemesi gözlemlenir.

 

Kendilerine ve koçluklarına daha fazla güvenen, profesyonel ve kendinden emin duruşu daha fazla gösterebilen ve daha etkin koçluklar yaparak danışanlarına daha anlamlı şekilde eşlik edebilen usta koçlara dönüşümlerine Aeris Eğitmenleri tarafından eşlik edilecektir.

Practicum’da Koçluk yaparak, düşünerek, farkederek, yeniyi planlayarak, yaratarak ve meslektaş ve mentörlerinizle konuşarak, koçluk ve geribildirim alarak öğreneceksiniz.

Bu öğrenme sürecinde yer alacak unsurlar:

 • koçluk pratikleri

 • koçluklarına ilişkin kişisel değerlendirme ve farkındalıklar

 • Grup içi koçluklar ve meslektaşlarından alınan geri bildirimler

 • Aeris eğitmenlerinden alınan supervizyon

 • Birbirlerinden bireysel konularına koçluk alma

 • Danışan olarak tekrar koçluk sürecini deneyimleme

 • ICF Koçluk Yetkinliklerinin beklenti ve gereklerine dair detaylı öğrenme ve geribildirimler

 • ICF Etik Kuralları öğretileri üzerine çalışma ve tartışma olanağı

 • Practicum Dosyasında yer alan çalışmaların ve yazılı ödevlerin yapılması sırasında kendi koçluk felsefesi ve becerilerine ilişkin derinlemesine farkındalık sağlama ve birlikte tartışma fırsatı.

 

6 ay boyunca her ay tekrarlanacak çalışmalar:

Online olarak 5 saat sınıf çalışması ve ses kaydına geri bildirim,

Karşılıklı koçluk uygulaması,

Kitap tartışması,

Practicum ödevinden bir bölümün tamamlanması ve

Koçluklar..

 

6 aylık sürecin tamamlanmasından sonra ilave 2 aylık süre practicum ödevinin tamamlanması, dosyanın teslimi gibi tamamlama çalışmaları için kullanılabilecektir. Bu son süreçte ayda 1 kez birer saatlik online buluşmalarla sorular cevaplanacak, koçların süreci tamamlamalarına eşlik edilecektir.

KOÇLAR İÇİN, PSİKOLOJİK ANTROPOLOJİ TEMELLİ KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Cultural Differences: Psychological Anthropological Perspective for Coaches

Program Description

Expat, mülteci, göçmen dolu çok kültürlü bir dünyada ve küresel kültür çağında kültür kavramına odaklanma ihtiyacı artmaktadır. Bu doğrultuda farklılıkları, çeşitliliği anlamak ve kültürlerarası yetkinlik kazanmak isteyenler için antropolojik bakış açısı önem kazanmaktadır. Antropoloji günümüzde şirketlerden dijital topluluklara, tüketicilerden sivil toplum kuruluşlarına her ölçekteki topluluğun biraraya geliş biçimlerini ve ilgili olguları anlamak üzere çalışma alanlarını genişletmektedir.

Kişisel ve profesyonel yolculuklarında koçlar, küresel şirketlerden sivil toplum kuruluşlarına kültür konusunda derinleşmelerini gerektirecek çevrelerden birey, grup ve topluluklarla karşılaşmakta ve çalışmaktadırlar. Farklılıklara ve çeşitliliği anlamaya yönelik antropolojik yaklaşım, koçluk yolculuğunda önyargısız iletişim ve derin dinleme için önemli bir zemin sağlayacaktır. Bu yaklaşımın aynı zamanda, yerel kültüre bağlı değerler ve engeller üzerindeki küresel değişim baskısını anlamak, farkındalık yaratmak için koçları desteklemesi beklenmektedir.

Bu doğrultuda, bu eğitim koçluk becerilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu programda farklı kültürlerden veya farklı kültürel çevrede çalışan danışanlara koçluk yapan, farklılığı ve çeşitliliği anlama konusunda derinleşmek isteyen koçlar hedeflenmektedir. Çeşitliliğin anlamsal ve toplumsal boyutlarını ele alan bu program, koçlara kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan koçların kendi kültürel önyargılarıyla yüzleşmeleri ve danışanlarının kültürel eğilimleri hakkında farkındalık kazanmaları beklenmektedir. Eğitim süresince, koçlara kültürlerarası örnekler sunulacak, etik ve emik bakış açılarını tartışmaları için teşvik edilecek ve belirli bir vakaya odaklanmaları ve araştırmaları beklenecektir.

MODULE 1&2&3 DAYS: 21 hours

Bu program 4 modülden oluşmaktadır. İlk üç modül, birbirini izleyen üç hafta içinde üç ayrı günde gerçekleştirilecektir.

İlk modül, çeşitlilik ve farklılıkların “FARKINDALIĞI” hakkındadır. Bu modül verili açıklamaları parçalara ayıran sorular sorarak farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Kültür kavramı ve kültürün sınırları tartışmalarına odaklanmakta, antropolojiyi bir disiplin ve benzersiz bir yaklaşım olarak tanıtmaktadır. Bu modülün genel teması farklılıkları anlamamızın ve işbirliği yapmamızın gerekliliğidir. Farklılıkları anlamak için önce kendimizi bireyler olarak anlamalı ve konumlandırmalıyız. Bu düşünceden hareketle bu modül, kendini ve ötekini keşfetmeye yardımcı olacak uygulamalarla zenginleştirilmiştir.

İkinci modül, “FARKLILIK ve ÇEŞİTLİLİKLERİ” anlamakla ilgilidir. Bu modülün amacı, insan deneyimi, duyguları, gelişimi ve iletişim dilindeki farklılıkları ele alan geniş literatürün kısa bir özetini vermektir. Bu modül farklılıkların ve benzerliklerin açıklamalarına odaklanmayı amaçlamaktadır. Evrenselci ve tikelci açıklamalar, psikolojik antropolojik perspektifin benzersizliğini göstermek için sunulmaktadır. Bu modül, insan deneyimine psikolojik yaklaşımı ele almakta ve psikoloji tarafından kabul edilen üç kategori (algı, biliş ve motivasyon) ve duygulara eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Bunlara ek olarak iletişim ve dil, çocuk gelişimi, içselleştirme ve kültürleşme üzerine aktarılacak yaklaşımların, farklılıkların ve benzerliklerin kaynaklarını ortaya koyması beklenmektedir.

Üçüncü modül "KÜLTÜREL FARKLILIKLAR ve KOÇLUK" şimdiye kadar sunulan teoriler ile koçluk uygulaması arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Koçun koçluk ilişkisinde kendini konumlandırmasıyla ilgili olarak, bu modül etik ve emik bakış açılarını tartışmakta, ahlak felsefesi doğrultusunda nesnel ve öznel bakış açılarını ele almaktadır. Kültürel görelilik ve evrenselci yaklaşım, bir koçluk ilişkisinde koçun kendisini konumlandırmasına zemin hazırlamak üzere sunulmaktadır. Programın son eğitim modülü olarak bu modül, kültürle ilgili değişimi ve koçluğun bu değişim sürecine nasıl bir boyut kazandırabileceğini araştırmaktadır.

MODULE 4 - SUPERVISION - 3 HOURS

 

Program Language

Türkçe - İNGİLİZCE

Target Audience

Bu programda farklı kültürlerden veya farklı kültürel çevrede çalışan danışanlara koçluk yapan, farklılığı ve çeşitliliği anlama konusunda derinleşmek isteyen koçlar hedeflenmektedir.

 

Learning Objectives

Bu program psikolojik antropolojik yaklaşım doğrultusunda koçluk becerilerini güçlendirmek üzere tasarlanmıştır. Çeşitliliğin anlamsal ve toplumsal boyutlarını ele alan bu program, koçlara kültürlerarası yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu programı tamamlayan koçların kendi kültürel önyargılarıyla yüzleşmeleri ve danışanlarının kültürel eğilimleri hakkında farkındalık kazanmaları beklenmektedir.

KOÇLAR İÇİN MENTORLUK

Koçluk, yapısı ve etik kuralları gereği sürekli gelişme ve öğrenmeyi bünyesinde barındıran bir meslektir. Alınan eğitimler dışında en temel gelişme, mentorluk ve supervizyon süreçlerinde sağlanır.

Koçluk yetkinliklerinde gelişmek, etik ikilemlerle başetmek-karar vermek, tıkandığını hissettiği koçlukları için açılımı aramak-kendini değerlendirmek, gelişim alanlarını görmek, ses kaydına geri bildirim almak, yeni araçlar yaklaşımlar öğrenmek, mesleğinde ilerleyeceği yolu belirlemek, koçlukla diğer uzmanlıklarını birleştirdiği iş planını yapmak gibi bir çok konuda mentorluk ve Supervizyon desteği koçlara hizmet eder.

 

ICF akredistasyonu almak isteyen koçlara,  

 

AC akredistasyonu almak isteyen koçlara,

 

MYK Koç Seviye 6 meslek belgesi almak isteyen koçlara,

 

Mentorluk & Supervizyon hizmetini bireysel ve/veya grup çalışmaları yaparak sunmaktayız.Bireysel olarak mentorluk almak veya grup çalışmalarımıza dahil olmak isteyenleri bekliyoruz...

WEB 1 (Sertifika Programları Sayfası)-15
Aeris Coaching Coaching For Change - Değişim İçin Koçluk Profesyonel Koçluk Programı
Fundamentals Ve Awareness - Temeller Ve Farkındalık
Change - Değişim
Balance - Denge
Observed Coaching Sessions - Uygulama Ve Geribildirim
WEB 1 (Sertifika Programları Sayfası)-17
Takım Koçluğu