top of page
Sertifika Programları

EĞİTİMDE KOÇLUK

COACHING IN EDUCATION

(20 SAATLİK CCE KOÇLUK DEVAM EĞİTİMİDİR)

Eğitimde Koçluk Programı; Profesyonel Koçluk Eğitimini tamamlamış Profesyonel Koçların,

Eğitim Koçluğunda ilerlemelerini, 

öğrencilerle çalışırken zenginleşmeleri adına Koçluk Varlıklarını, Koçluk kimliklerini, ICF Koçluk yetkinliklerindeki becerilerini geliştirmelerini, 

ICF Etik kurallarına ilişkin teori ve uygulamayı güçlenmelerini,

yapılandırılmış bir Koçluk Akış Modeli üzerinden çalışarak koçluk sürecinde daha planlı ve koçluk sözleşmesi ile yapılandırılmış bir şekilde katkı sağlamalarını, 

yeni araç ve teknikler ile zenginleşmelerini amaçlamaktadır.

Program 3 tam gün ve 2 grup supervizyonu görüşmesinden oluşmaktadır.

Modul 1: 3 Tam günlük ilk kısım peş peşe 3 tam günde gerçekleştirilir.

Modül 2: 2-3 haftalık aralıklarla 2 grup supervizyon görüşmesi yapılır.

WEB 1 (Sertifika Programları Sayfası)-17
bottom of page