top of page
Kurumsal Hizmetler
Liderlik Koçluğu

Grup Koçluğu

Takım Koçluğu

Kurum İçi Koçluk Eğitimi

İç Koçlar İçin Mentorluk Ve Supervızyon

Bireysel Liderlik Ve Kişisel Gelişim Eğitimleri

LİDERLİK KOÇLUĞU

Koçluk mesleğini uluslarası standartlarda ve uluslararası tanımlara uygun olarak yapan ve öğreten bir kurum olarak, ICF ve AC derneklerinin koçluk tanımlarını vererek koçluğu açıklayalım:

 

ICF International Coaching Federation – Uluslararası Koçluk Federayonunun koçluk tanımı:

Koçluk, her bir bireyin gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanarak, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmak amacıyla, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

 

AC Association for Coaching koçluk tanımı:

Koçluk; bireyin iş performansını, yaşam deneyimini, özyönelimli öğrenimini ve kişisel gelişimini kolaylaştırdığı karşılıklı işbirliğini merkeze alan, sonuç odaklı ve sistematik bir süreçtir.

 

Kurum çatısı altında çalışan; bireysel liderlik, ekibe liderlik, değişime liderlik edebilme üzerine gelişim yolculuğunda olan tüm bireyler koçluk hizmetinden yararlanabilmektedir. Aeris Coaching olarak, özellikle Executive Coaching, Leadership Coaching, değişim sürecindeki kurumlarda değişimi yaşayanlara veya değişimi yönetenlere yönelik Coaching For Change, yaratıcılığa alan açmak isteyen kurumlarda Coaching For Creativity, uluslararası kurumlarda kültürlerin uyumlu çalışmasına hizmet etmek üzere, “Coaching For Culture” temaları ile koçluk hizmeti vermekteyiz...

GRUP KOÇLUĞU

 

Kurumsal bağlamda, birden fazla kişinin grup halinde koçluk aldığı çalışma şeklidir. Grup koçluğu süreci; önceden belirlenmiş periyodlarda, belirlenmiş bir grubun sürekliliğinin sağlandığı, güvene ve açıklığa dayalı bir ortamda, katılımcıların önceden tanımlanmış ihtiyaçlarına, konularına hizmet edecek bir yapıda yürütülmektedir.

 

 

TAKIM KOÇLUĞU

 

Kurumlar, bütünsel olarak hedeflerini belirleyip bu hedeflere doğru ilerlerken; istenen sonuca ulaşmada en büyük etkenin etkin, verimli ve uyumlu takımlar yaratmak olduğunu bilmektedirler.  Bu bilinçle, giderek artan bir yoğunlukla Takım Koçluğu Hizmeti talep edilmiş ve gerçek pozitif değişimler yaşandıkça Takım Koçluğu uygulaması kurumlarda yaygınlaşmıştır.

 

Takım Koçluğu; bir kurumda takım olarak nitelenen kişiler topluluğunun, daha etkin, daha verimli ve daha uyumlu bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayacak ortamın ve  ilişkilerin yaratılması için, planlı bir süreç içinde dahilinde, takım halinde koçluk almalarıdır.

 

Takım Koçluğu süreç içinde; Takımın farkındalığına ve öğrenmesine yönelik uygulamalı çalışmalar, workshoplar, oyunlar, takım koçluğu araçları, takım koçunun soruları ve yansıtmaları ile takım üyelerinin, takım dinamiklerini anlamalarına imkan vermek, gelişim alanlarını farkederek o alanlarda ilerlemelerini sağlayacak eylem planlarını belirlemeleri için gerekli ortamı hazırlamak, her uygulamada yeni kavramları paylaşmak, ihtiyaçları farkettirmek, hedeflerine doğru ilerlemelerine eşlik etmektir. Takımlarla, onların ihtyaçlarına uygun şekilde birlikte tasarlanmış bir süreç ve plan içinde çalışmalar yürütülmektedir. 

KURUM İÇİ KOÇLUK EĞİTİMİ  

Kurumlar, çalışan ve yöneticileri için koçluk hizmetini dışarıdan almanın yanında; kendi bünyelerinde de sisteme hizmet eden iç koçlar yetiştirme konusunda da ilerlemiş durumdalar. İç koçların çalışma biçimi “tam zamanlı olarak koçluk yapmak” olabileceği gibi “yöneticiliklerinin yanında koçluk yapmayı da işlerinin bir parçası olarak yürütmek” olabilmektedir. Kurumlar bu sistemi kurmak istediklerinde Akredite Profesyonel Koçluk Eğitimlerini kapalı gruba şirket içinde aldırmaktadırlar. Bu şekilde de ICF akredite Koçluk Eğitimimizle kurumlarda koçluk eğitimi vermekteyiz.

Eğitim & Mentorluk & Supervizyon kapsamında :

Akredite Profesyonel Koçluk Eğitimimizi, Takım Koçluğu gibi kurumsal alanı çok besleyen modüllerle zenginleştirerek kuruma özel kapalı gruplar halinde vermekte, Koçların süreç içinde yeni bilgilerle tazelenmesi için webinarlar yapmakta, Koçları mentorluk-supervizyon ile grup veya bireysel çalışmalarla desteklemekteyiz.

İÇ KOÇLAR İÇİN MENTORLUK VE SUPERVIZYON

Koçluk, yapısı ve etik kuralları gereği sürekli gelişme ve öğrenmeyi bünyesinde barındıran bir meslektir. Alınan eğitimler dışında en temel gelişme, mentorluk ve supervizyon süreçlerinde sağlanır. Koçluk yetkinlikleri konusunda geribildirim alarak ve konularını tartışarak destek alıyor olmak koça büyük bir katkı sağlayacaktır. Etik kurallar gereği görüşmelerin net bir gizlilik çerçevesinde yapılıyor olması İç Koçlar için zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. İkilemde kalmalarına neden olan olaylar, bilgiler, duygular koçları doğal olarak iç tartışmaya götürür. Bu anlamda da mentorluk & supervizyon desteği koçun yolculuğu ve danışanlarına en iyi şekilde koçluk yapabilmesini sağlamak adına kritik bir önem taşımaktadır. Bu hizmet bireysel veya grup halinde; Akredite Koçluk eğitimi almış ve kurum içindeki görevi sadece koçluk yapmak olan profesyoneller, Akredite Koçluk eğitimi almış ve kurum içindeki mevcut görevinin yanında koçluk da yapmakta olan profesyoneller, “Koçluk Becerileri ile Liderlik” vb.. eğitimleri almış ve bu becerileri hayata geçirirken yolda kalması, geribildirim alarak ilerlemesi beklenen profesyoneller için verilebilmektedir.

 

Ayrıca, Akredite Koçluk eğitimi almış profesyonel koçlar için ICF veya AC akreditasyon süreçlerinde mentorluk & supervizyon almış olmak bir zorunluluktur. Aeris Coaching olarak bu hizmeti, ACC, PCC, MCC seviyesinde akredite olmuş koçlar ve AC akredite Supervisorlar ile vermekteyiz. Bu da akreditasyon sürecine girmek isteyen İç Koçların derneklerce geçerli kabul edilen bir mentorluk almış olmalarını sağlamaktadır.

BİREYSEL LİDERLİK VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 

Kurumsal hayat tecrübemiz, danışmanlık, koçluk, takım koçluğu ve eğitmenlik tecrübelerimizin bileşiminden oluşan bilgi birikimimiz doğrultusunda kurumlarla, onların ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlediğimiz bir gelişim programı çerçevesinde proje bazlı uzun süreli veya net tanımlanmış ihtiyaca yönelik eğitimler vermekteyiz. İçerik, süre, uygulamalar ve takip şekli kurumun ve katılımcıların ihtiyaçlarına göre netleşmektedir. Koçluk, Takım Koçluğu, Şiddetsiz İletişim gibi alanlar genellikle eğitimin içeriğini oluşturmakta, beslemektedir.

Liderlik Koçluğu
Grup Koçluğu, Takım Koçluğu
Kurum İçi Koçluk Eğitimi Ve Danışmanlığı
İç Koçlar İçin Mentorluk Ve Supervizyon
bottom of page