top of page
Sertifika Programları

COACHING FOR CHANGE 

DEĞİŞİM İÇİN KOÇLUK

PROFESYONEL KOÇLUK PROGRAMI

(72 SAATLİK ICF AKREDİTE LEVEL 1 KOÇLUK EĞİTİMİNİN

ve

173 SAATLİK ICF AKREDİTE LEVEL 2 KOÇLUK EĞİTİMİNİN BAŞLANGIÇ KURSU, COURSE 1)

ZYON & AMAÇ 

AERIS COACHING, DEĞİŞİM İÇİN KOÇLUK PROGRAMI’nın amacı, katılımcıları meslek olarak Profesyonel Koçluk yapabilecek bilgi, deneyim ve sertifikasyon ile donatmanın yanında, Koç Olma ve Bireysel Değişim yolculuklarına da eşlik etmektir. Program bu vizyonla tasarlanmıştır.

AERIS KOÇLUK MODELİ FARKINDALIK - DEĞİŞİM - DENGE - UYGULAMA

Koçluk Yapmak önemlidir ve daha önemlisi Koç Olmaktır.

Bu yolculuk katılımcıların farkındalıkları, değişim ve gelişimleri ile dolu bir yolculuktur ve  grupta katılımcı olan herkes bu yolculuğun eşlik edenleri ve şahitleridir.

ICF’in koçluk tanımı: Koçluk, her bir bireyin gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanarak, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmak amacıyla, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

Bu tanım çerçevesinde, kendinin ve danışanlarının gelecekteki hedeflerine ulaşacak güce ve yeteneğe sahip olduğuna inanan, kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya çıkarmayı amaçlayan, düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmak isteyen ve bunu nasıl yapacağını öğrenmek isteyen her yetişkin birey bu eğitimin katılımcısı olabilir. Özellikle İnsan Kaynakları Profesyonelleri, Psikologlar, Yöneticiler, İş Sahipleri, Eğitimciler, Danışmanlar, Mentorlar, Sanatçılar, yeni bir meslek edinmek isteyenler bu eğitimin katılımcıları arasındadır. 

Program sadece salon eğitimleri ile sınırlı olmayacak, okumalar, izlemeler, ödevler, online toplantılar, koçluğa geribildirim günleri ve supervizyon ile desteklenerek katılımcılara eşlik edecek yöntemlerle beslenecek, bütünsel bir öğrenme platformu yaratacaktır. Program Türkçe olarak verilecektir. Aşağıda modüllerimizi ve temel içeriklerini bulabilirsiniz.

COURSE 1 MODÜLLER 

MODUL 1: FUNDAMENTALS VE AWARENESS - TEMELLER VE FARKINDALIK (22 Saat)

MODUL 2: CHANGE - DEĞİŞİM (22 Saat)

MODUL 3: BALANCE - DENGE (21 Saat)

MODUL 4: OBSERVED COACHING SESSIONS - UYGULAMA VE GERİBİLDİRİM (7 Saat)

Toplam 72 saat; ICF akredite Koçluk Eğitimi saati

(COURSE 3: MENTORLUK ve sınav ile Level 1'e tamamlanır.)

 

FUNDAMENTALS & AWARENESS

TEMELLER VE FARKINDALIK

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

İlk 3 gün; güvenli ve gizliliğe dayalı ortamımızı oluşturarak başlayacak ve Koçluk tanımları, temel koçluk kavramları, koçluk becerileri, meslek olarak koçluk yolculuğu ve koçluk uygulamaları ile dolu olacak. Derin Dinleme, Güçlü Soru Sorma, Direkt İletişim, Güçlü Yanlar, Değerler, Yaşam Dengesi, Değişim, Transaksiyonel Analiz, Engeller ve bütün bunlarla koçluk yaparken nasıl çalışacağınızı öğrenecek ve deneyimleyeceksiniz. Demo koçluk uygulamalarını izleyerek zenginleşeceksiniz. 

 

Aeris Coaching Koçluk Akışı 3K3S MODELİ üzerinden süreci yönetmeyi öğrenecek, ICF Etik Kuralları ve ICF Koçluk Yetkinliklerini çalışacak, ICF Profesyonel Koçluk akreditasyon sürecini anlamış olacaksınız.

 

Bu 3 günün sonunda geleceğiniz noktada; yargılamadan, iyi dinleyen, iyi soru soran, direkt iletişimle yansıtabilen, takdir eden ve bazı temel araç ve modelleri kullanabilen koç adayları olarak sınıftan ayrılacaksınız.

Bir sonraki modüle kadar mutlaka koçluk yapmanızı istiyor olacağız ve arada sizi ödevler ve online eğitim ile yolda tutacağız.

Sınıf eğitiminden 2 hafta sonra 1 saatlik online eğitim ile katılımcıların soruları cevaplanacak, ödevler ile ilgili ilerlemeler gözden geçirilecek, katılımcıların yolda kalması sağlanacaktır.

Bu modül; 3 gün üst üste 09:00 - 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

CHANGE - DEĞİŞİM

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

İkinci 3 günlük eğitim; “DEĞİŞİM”e dair farkındalıklar, modeller, araçlar, uygulamalar ile dolu olacak ve bütün bunlarla koçluk yaparken nasıl çalışacağınızı deneyimleyeceksiniz. Demo koçluk uygulamalarını izleyerek zenginleşeceksiniz. Koç olma yolculuğunuzda kendi değişim anlayışınız, engelleriniz, kalıplarınız ile bol bol yüzleştiğiniz, büyüdüğünüz ve bireysel gelişim yolculuğunuzda ilerlediğiniz anlar yaşayacaksınız. Öğrenme süreci, zihniyet kalıplarımız, hayaller, vizyon, değişim, eşiği aşıp değişime adım atabilme, kendi değişim modelim, değişim çarkı, zihinsel algı modeli, davranış değişim modeli, karar verme araçları-yöntemleri üzerine çokça bilgi edinecek ve bilgiler aracılığı ile bol bol koçluk uygulaması yapacaksınız.

Bu 3 günün sonunda geleceğiniz noktada; yargılamadan, iyi dinleyen, iyi soru soran, direkt iletişimle yansıtabilen, takdir eden ve bazı temel araç ve modelleri kullanabilen koçlar olma yolunda sağlam adımlarla ilerlerken, değişimi anlayabilen danışanına değişim yolculuğunda eşlik edebilen koç adaylarına dönüşmeye başlayacaksınız. Bir sonraki modüle kadar mutlaka koçluk yapmanızı istiyor olacağız ve arada sizi ödevler ve online eğitim ile yolda tutacağız.

Sınıf eğitiminden 2 hafta sonra 1 saatlik online eğitim ile katılımcıların soruları cevaplanacak, ödevler ile ilgili ilerlemeler gözden geçirilecek, katılımcıların yolda kalması sağlanacaktır.

Bu modül; 3 gün üst üste 09:00 - 17:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

BALANCE - DENGE

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

Üçüncü 3 günlük eğitim; “DENGE”ye dair farkındalıklar, modeller, araçlar, uygulamalar ile dolu olacak ve bütün bunlarla koçluk yaparken nasıl çalışacağımızı deneyimleyeceksiniz. Demo koçluk uygulamalarını izleyerek zenginleşeceksiniz. Öğrenme, Dengenin unsurları, Beden-Zihin- Ruh dengesi, Nefes, Beyin Hormonları, Sağ-sol beyin dengesi, bilinç – bilinçaltı, metaforların mesajlarını duyma ve sorma, dengenin 4D modeli, Duygular, Duyguları anlamak ve duygularla çalışmak, Şiddetsiz İletişim Modeli, Etik vaka örnekleri, Kimlik kavramı, özgüven, koç olarak yolculuğum, koç olarak özgüvenle gelecek planlarımı belirleme üzerine çalışacak ve derinleşeceksiniz.

Bu 3 günün sonunda geleceğiniz noktada; iyi dinleyen, iyi soru soran, direkt iletişimle yansıtabilen, takdir eden ve koçluk araç ve modellerini iyi şekilde kullanabilen koçlar olma yolunda büyük yol almış; farkındalıkla gelen değişimi, değişimle birlikte dengenin hareketi, yeniden dengenin kurulmasının ardındaki kavramları anlamış ve dengeye gelme yolculuğunda danışanına eşlik edebilmeyi deneyimlemiş koç adayları olarak ilerlemiş olacaksınız.

Bir sonraki modüle kadar mutlaka koçluk yapmanızı istiyor olacağız ve arada sizi ödevler ve hatırlatmalar ile yolda tutacağız.

Bu modül; 3 gün üst üste 09:00 - 17:30 saatleri arasında  gerçekleştirilecektir.

OBSERVED COACHING SESSIONS - UYGULAMA VE GERİBİLDİRİM

Yaklaşımımımız ve öğrenme hedeflerimiz: 

Bu son modül online olarak uygulacaktır. Katılımcılar birbirleri ile eşleştirilir. Birbirlerine online ortamda 20-25 dakika koçluk yaparlar. Eğitmen koçlukları dinler. Sürenin sonunda koça geribildirim verilir. Eğitmen ICF yetkinlikleri üzerinden yaptığı geribildirimi görüşme sonrası yazılı olarak da koça maille gönderir. Katılımcılar bu çalışma gününde bir kez danışan, bir kez de koç olurlar. Çalışma tüm gün sürer. Katılımcılar, kendi danışan veya koç oldukları seanslara katılmanın dışında isterlerse tüm gün diğer koçlukları ve geribildirimleri dinleyebilir ve bu şekilde de öğrenmeye devam edebilirler.

Aynı günün akşamında tüm grup online ortamda tekrar bir araya gelir. Katılımcılar sorularını sorar; hem o güne dair hem de dışarda deneyimledikleri koçluklarına ilişkin sorularını veya takıldıkları noktaları eğitmene yöneltirler. Bu sorular cevaplandıktan sonra günün öğrenmeleri paylaşılır, önemli noktalar tekrar vurgulanır, geribildirimin geliştirici gücü ile gün sonlandırılır.

Bu çalışma 3’er hafta ara ile toplam 3 kez tekrarlanır.

COURSE 3: MENTORLUK ve sınav ile Level 1'e tamamlanır.

Ekibimizle ilgili bilgileri hakkımızda sayfasında bulabilirsiniz  

Eğitim dili Türkçe’dir.

Aeris Coaching Coaching For Change - Değişim İçin Koçluk Profesyonel Koçluk Programı
CE_Level2_Color.png
Fundamentals Ve Awareness - Temeller Ve Farkındalık
Change - Değişim
Balance - Denge
Observed Coaching Sessions - Uygulama Ve Geribildirim
bottom of page